Sistemin Kazançları

Sistemin Kazançları

Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmesi, herkesin arsa payı bazında yakıt tüketimine katıldığı ortamda suiistimallerin çok sık yaşanıyor olması ve etkin bir yalıtımla beraber enerji tüketiminde %35 mertebelerinde tasarrufun sağlanabiliyor olması ısı ölçer sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Isı ölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm ekipmanları merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümlerce enerji hırsızlığı yapılmadan, tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan adil bir sistemdir.

Binalardaki en büyük sorun dairelerin sahiplerin  konfor sıcaklıklarının farklı olmasından dolayı birileri üşümekte birileri sıcaktan rahatsız olmaktadırlar. Üşüyen kişi kazanın derecesinin yükseltilmesini , ısınan kişi de derecenin düşürülmesini istemekte.Kazan derecesi düşürülmüyor ise camlar açarak evin sıcaklığı düşürülmektedir.

Bu sistemde bağımsız bölümlere takılan cihazlar sayesinde ferdi sistemden farklı olarak ortam sıcaklığını 15°C’nin altına indiremezler. Bağımsız bölüm kullanıcıları istedikleri ortam sıcaklığını termostatik vana üzerinde ayarlayarak bu sıcaklık değerinde konutlarını ısıtırlar.Bu sayede her fert istediği sıcaklığı kendisi ayarlamakta kullandığı sıcaklığa göre faturasını ödemektedir.

Bu sayede kullanılmayan dairelerde ,odalardaki sıcaklıklar ayarlanarak  düşürülmekte boşa harcanan enerji ortadan kaldırılmış olmaktadır. Her bir derecenin % 6 tasarruf sağladığı bir sistemde bina faturalarında yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlanmaktır.

Bu oranlarda kazanılan tasarrufla hem kendimize hemde ekonomimize yüksek oranda katkı sağlamış olmaktayız