Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

6 Temmuz 2018 tarihinde RESMİ GAZETEDE Sayı 30470 İLE YAYINLANAN YÖNETMELİKLE, ISI SAYAÇLARINA TEST MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR.
İlgili yönetmeliğe göre üretim yılı 2014 ve daha önceki yıllara ait olan tüm kalorimetrelerinin 2019 yılı sonuna kadar muayene edilmesi gerekmektedir.
İlgili yönetmelikte muayenesiz ısı sayacı kullananlara “damgasız ölçü aleti kullanma” fiilinden ceza uygulanacağı da bildirilmiştir.

Muayene Kalibrasyon işlemi Sanayi Bakanlığınca 5 yılda bir olmak üzere ısı sayaçları için zorunlu hale getirilmiştir. Muayene kalibrasyon işlemleri EN-1434-5:2014 standartlarında belirtilen adımlardan oluşmaktadır. Isı sayaçları için üretim yılı 1.yıl kabul edilerek muayene süreleri takip edilmektedir. Isı sayacına ait üretim yılının son iki hanesi cihaz üzerinde aşağıdaki gibi işaretlenmektedir.
Isı sayaçlarının üzerinde aşağıdaki gibi bir işaret bulunur. Bu işaretin üzerindeki sayı, ısı sayacının üretim yılını ifade eder.

2015yılında üretişmiş bir sayaçtır.

2018 yılında üretişmiş bir sayaçtır.

Muayene kalibrasyon işlemi uygulanacak olan ısı sayaçlarının mühür ve damgalarının bozulmamış olması gereklidir, cihaza müdahale edilmesi durumunda muayene işlemi uygulanmaktadır. Isı sayacının damga süresi dolmuş olması durumunda ısı sayacı cezalı duruma düşmektedir ve muayene işlemi uygulanamaz.

Isı sayaçlarına uygulanan muayene işlemleri sırasında cihaza ait akış ölçümü, sıcaklık ölçümü ve hesaplama sonuçları ısı sayacına ait doğruluk sınıfına göre sonuçlar değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda ısı sayacı izin verilebilir en yüksek hata sınırları(MİH) sınırları içerisinde ölçüm yapıyor ise damgalanır, hata sınırların dışında ise ısı sayacı için uygunsuzluk raporu düzenlenir.

Uygunsuz olan ısı sayaçları, mümkün ise tamir ve ayara tabii tutulabilir, tamir ve ayar işlemi uygulanamayan ısı sayaçlarının değişimi yapılması gerekmektedir.

Isı sayacı muayenesi sırasında etalon (test düzeneği) ile kıyaslama yapılır. Test düzeneğinin 3 farklı koşul altında ölçümlediği ısı enerjisi değeri ile hesaplanarak ısı sayacı tarafından hesaplanan ısı enerjisi ile kıyaslanarak ısı sayacının yapmış olduğu hata değeri % cinsinden bulunur. Bu değer izin verilebilir en yüksek hata değerini aşmamalıdır.

İlgili Kanun : ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU (Kanun No: 3516) https://bit.ly/2taunce
Yönetmelik : ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ (R.Gazete 6 Tem 2018 -30470) https://bit.ly/2GfevNS
Yönetmelik : ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNET.DE DEĞ. YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (R.Gazete 26 Ara 2018 -30637) https://bit.ly/2Sw7z4O

isi-sayaclari-muayene-yonetmeligi